Preskoči navigacijo .

Izbris Dobrovelj s seznama vzletišč

Dne 5. marca 2009 je bil sestanek klubov in društev Savinjsko Šaleške regije, na katerem je potekal razgovor v zvezi vzletišča Dobrovlje. V spodnjem delu vzletišča je namreč višina smrek že tako visoka, da pri šibki termiki ali SV vetru ogroža varen vzlet s padalom. V preteklem letu je kar nekaj padalcev podrsalo po krošnjah dreves, težave pri vzletu so imeli piloti tandemov, v vrhovih dreves pa je pristala tudi ena tečajnica.

V letošnjem letu ocenjujemo prirastek dreves v višino vsaj še za en meter. O težavah padalcev na vzletišču smo se pogovorili z lastnikom zemljišča Otom Rovšnikom in ga vljudno prosili za odstranitev nekaj kritičnih dreves. Kljub rednemu plačevanju odškodnine, ki je po naših ugotovitvah najmanj 4x večja od letnega prirastka dreves, lastnik spornih dreves ne bo odstranil. V razgovoru je Oto Rovšnik navedel glavni zadržek glede odstranitve dreves in to je zaščita kmetije pred močnim vetrom. Njegova odločitev, da spornih dreves ne bo odstranil, je nepreklicna.

V razpravi so se vsi prisotni strinjali, da so bile Dobrovlje v preteklosti odlična lokacija za rekreativno jadralno padalstvo, polete s tandemi, večerno jadranje in tudi šolanje tečajnikov. Uporabnost vzletišča se je zaradi višine smrek v zadnjih dveh letih drastično zmanjšala. Glede na letni prirastek dreves se bo stanje na vzletišču še slabšalo, zato so predstavniki klubov in društev sprejeli sklep, da se Dobrovlje zaradi visokih dreves in varnosti jadralnih padalcev BRIŠE s seznama vzletišč. Odškodnina za vzletišče in pristanek za leto 2009 ne bo plačana. O vsebini sklepa se obvesti lastnika vzletišča in pristanka ter preko elektronskega medija tudi vse jadralno padalske klube in društva v Sloveniji.

V sodelovanju:
JPK EOL, DJP ALBATROS, DJP LUFTARJI, DJP DOBROVLJE, KJP SKY VELENJE, LINTVAR RACING TEAM