Preskoči navigacijo .

O društvu

Društvo jadralnih padalcev ALBATROS Celje je bilo ustanovljeno 30.10.1995, v register društev pri upravni enoti Celje pa vpisano 20.12.1995. Društvo jadralnih padalcev ALBATROS Celje je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju jadralnega padalstva. Sedež društva je v Celju. Ustanovljeno je z namenom in ciljem popularizacije in množičnosti jadralnega padalstva kot športno rekreativnega ter tekmovalnega športa. Namen društva je tudi dvig kvalitete jadralnega padalstva kot športa pri članih društva, šolanje kadrov in organizacija tekmovanj ter sodelovanje na njih.

Od ustanovitve društva do danes je bilo v Društvo jadralnih padalcev Albatros Celje včlanjenih že preko 200 članov in članic. V letu 2012 šteje naše društvo 70 članov in članic, od tega 24 podpornih.

Kdo lahko postane član-ica društva ?

Član-ica društva jadralnih padalcev ALBATROS Celje lahko postane vsak občan-ka, ki izrazi željo postati član-ica društva, sprejme pravila društva ter se ravna po njih. Član-ica društva je lahko vsak občan-ka, ki je dopolnil-la 16 let. Član-ica društva je lahko tudi oseba, ki ni državljan-ka Republike Slovenije. Sprejetje novega člana ali članice potrdi upravni odbor na svoji seji.

Uradni podatki o društvu

UPRAVNA ENOTA CELJE

Firma - ime: DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV ALBATROS CELJE

Sedež in naslov: Pod kostanji 24, Celje; telefon: 03 5415 900

Zaporedna številka v registru društev pri Upravni enoti Celje: 5

Datum odločbe o vpisu v register društev: 20.12.1995

Številka odločbe: 02600/0028/95

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Matična številka društva: 5927781 - športne dejavnosti

Enotna klasifikacija dejavnosti: 120420 (šifra podskupine dejavnosti)

DAVČNA UPRAVA CELJE

Davčna številka: 51205815

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum sprejema: 22. 2.1996

Registrska številka društva: 71

ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE

Datum sprejema: december 1997 ( med podpisniki ustanovitve)